Samarbejde

I Kroppeloppen, prioriterer vi et godt forældresamarbejde. Et godt samarbejde opstår ved gensidig tillid, respekt og åbenhed.

Det er vigtigt, at forældre og personale er åbne og ærlige overfor hinanden, og at vi respekterer hinandens synspunkter og er i stand til at være imødekommende overfor både positiv og konstruktiv kritik, og at vi ser forskelligheder som en ressource frem for en begrænsning.

Forældresamarbejdet foregår på mange forskellige planer, lige fra den daglige snak på stuen eller på gangen, hvor information og små sjove historier fra barnets hverdag bliver videregivet, til de større forældrearrangementer og forældresamtaler. Derfor mener vi, at forældre og personale skal være fælles om at støtte og skabe den bedste udvikling for det enkelte barn.