I Kroppeloppen er personalet uddannet til at tænke bevægelse ind i alle dagens aktiviteter, og de gør det med fornøjelse og glæde.

Du kan her læse nærmere om hvad det vil sige at være DGI certificeret dagtilbud: Link til DGI

DGI skriver om certificeringen:

”Bevægelse fremmer børns lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og skabe fundament for livslang fysisk aktivitet. Og det er det primære fokus i en DGI Vuggestue & Børnehave. Målet er at udvikle de primære sanser og den motoriske udvikling hos børnene. Det sker gennem et godt læringsmiljø med masser af aktiv leg, der er tilpas udfordrende, og som giver sunde smil i fællesskab med andre.”