Græshoppen og Springloppen

 

Vi har 1 vuggestuegrupper - Græshoppen, hvor vi har plads  til 18 børn i alderen 0 til 3 år. 

Vi lægger i vuggestuen stor vægt på, at:

 - barnet får en god indkøring og start i vuggestuen

 - skabe tryghed og tillid

 - barnet har jævnaldrende at lege med

 - forældrene skal være trygge ved at aflevere deres barn

 - vi skal have det sjovt og hygge os sammen

 - vi arbejder efter institutionens læreplan

- personalet er opmærksomme på barnets udvikling

- skabe en harmonisk hverdag med glæde og humor

- der er plads til spontanitet

- vi har et godt forældresamarbejde

- der er fysisk aktivitet i hverdagen

- arbejde med Marte Meo

- have et godt samarbejde med børnehave med henblik på, at børnene får en lettere og tryg overgang, når de skal starte der ovre.