Åbningstider

Deltidspladser

Byrådet har i møde den 29. januar 2019 besluttet at ændre
muligheden for deltidsplads i kommunens dagtilbud.

Pr. 1. april 2019 og fremover vil muligheden for en deltidsplads være
30 timer om ugen, i tidsrummet kl. 8.30 – 14.30.

Deltidspladserne skal som hidtil aftales med den enkelte institution,
som herefter giver besked til Pladsanvisninge.

30 timers deltidspladser på grund af barsel skal fortsat søges på
Pladsanvisningen. Disse pladser er også fra kl. 8.30- 14.30.